Understanding Liver Cancer | Vietnamese

Hiểu Biết Về Bệnh Ung Thư Gan
Tài liệu cho người bị ảnh hưởng vì bệnh ung thư gan

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về những bộ phim ở đây.

Tài liệu về bệnh ung thư gan này được soạn thảo qua tiến trình tham khảo ý kiến với người bị ảnh hưởng vì bệnh ung thư gan, những người đã chia sẻ kinh nghiệm trong vấn đề tìm kiếm thông tin về việc chẩn đoán bệnh ung thư gan. Tài liệu này có phần trả lời của các chuyên viên, bác sĩ phẫu thuật, y tá phòng khám bệnh gan và các nhà chuyên môn khác đối với hầu hết những câu hỏi thông thường do các bệnh nhân và người chăm sóc họ nêu ra trong cuộc nghiên cứu của chúng tôi.